1384 - تا کنون شرکت نوآوران

طراح و برنامه نویس ارشد

1392 - 1386 شهرداری بیارجمند

مشاور- طراح سایت – پشتیبان سیستم

1390 - 1385 شرکت سیمان بیارجمند

مشاور مدیر عامل- طراح سایت – مسئول انفورماتیک

1392- تاکنون دانشگاه جامع علمی کاربردی

کارشناس فناوری اطلاعات – مدرس